1 lutego 2022 AUTOR: Jerzy Podgórski

System zarządzania budynkiem (z ang. Building Managment System, BMS) to ogólnie rzecz biorąc sposób zarządzania automatycznym sterowaniem w budynkach. Znany jest również pod nazwą automatyki budynkowej, a w powszechnym użyciu funkcjonuje także określenie budynków typu smart, lub smart home, które spopularyzowało się zwłaszcza w ostatnich latach.

BMS - co to jest

BMS – uproszczenie, automatyzacja, centralizacja

W budynkach, w których funkcjonuje Building Managment System wykorzystuje się liczne rozwiązania technologiczne mająca za zadanie uproszczenie, automatyzację i centralizację zarządzania obiektem. Automatyzacja procesów wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników budynków, a także przynosi korzyści finansowe. Systemy zarządzania budynkiem stosowane są dziś na szeroką skalę zarówno w obiektach komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Takie rozwiązania wykorzystywane są ponadto w szeroko pojętym budownictwie rządowym oraz wielu innych instytucjach publicznych. Rozwój technologiczny jaki przyniosła Czwarta Rewolucja Przemysłowa, połączony z coraz większą dostępnością do produktów i usług związanych z montażem systemów BMS sprawił, że na całym świecie w błyskawicznym tempie rośnie liczba budynków wykorzystujących automatykę budynkową. Obiekty wyposażone w Building Managment System dzięki integracji systemu zarządzania znajdującymi się w nim instalacjami oraz wymianie informacji pochodzących z różnych elementów systemu mogą samodzielnie reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co przynosi wielowymiarowe korzyści.

Wykorzystanie systemów BMS w dużych obiektach

Jak wspomniano, obecnie inwestycja w automatykę budynkową to już nie melodia przyszłości, a rzeczywistość, która wkracza do wielu sfer naszego życia. Building Managment System to szereg korzyści zarówno w mieszkalnictwie prywatnym, jak i w dużych obiektach komercyjnych oraz użyteczności publicznej. W wielu miejscach automatyka budynkowa to konieczność, dzięki której możliwe staje się maksymalizowanie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników, a przy tym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Biorąc za przykład choćby nowoczesne biurowce w dużych miastach czy też nowoczesne fabryki: bez wykorzystania nowoczesnych rozwiązań automatyki budynkowej niemożliwe byłoby stworzenie bezpiecznego i wygodnego środowiska pracy w tych miejscach. Zastosowanie systemów BMS (np. sterowanie ogrzewaniem, inteligentne oświetlenie), które na bieżąco reagują na zmieniające się warunki, wpływa ponadto na redukcję kosztów eksploatacyjnych takich obiektów, a także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zastosowanie nowoczesnych czujników (np. temperatury, wilgotności, ruchu, obecności, jakości gazu/ powietrza czy monitorowania prądu elektrycznego), które przesyłają do centrali szereg informacji pozwala systemowi BMS na bieżąco kontrolować i dostosowywać się do zmieniających się w budynku (i poza nim) warunków. Możliwe jest np. monitorowanie oraz sterowanie oświetleniem wewnętrznym oraz zewnętrznym w dużych biurowcach, w oparciu o informacje z czujników obecności. Dzięki zaawansowanym technologicznie czujnikom temperatury podłączonym do systemu możliwa staje się ochrona przed przegrzaniem maszyn używanych w procesach produkcyjnych w fabrykach. Z kolei czujniki gazu zintegrowane z systemem pozwolą zmniejszyć do minimum ryzyko wypadków przy pracy. Innym istotnym zadaniem systemu BMS jest optymalizacja bilansu energetycznego w budynkach. Stały monitoring parametrów dotyczących zużycia energii elektrycznej umożliwia podejmowanie właściwych i szybkich decyzji w procesach produkcyjnych. Wiele nowoczesnych budynków wyposażonych jest w odnawialne źródła energii. Dzięki podłączeniu do systemu BMS siłowni solarnych możliwa jest stała kontrola wielkości produkcji energii słonecznej oraz stanu pracy inwerterów. Zintegrowanie z systemem wentylacji i klimatyzacji umożliwia sprawowanie kontroli nad wieloma parametrami ich pracy a także odbieranie sygnałów w przypadku sytuacji alarmowych, np. dotyczących konieczności wymiany filtrów. W takich budynkach jak np. szpitale niezwykle istotną rolę pełnią agregaty prądotwórcze. Dzięki podłączeniu ich do systemu automatyki budynkowej możliwy jest również stały monitoring tych urządzeń oraz szybka reakcja w przypadku sytuacji kryzysowych. Przedstawione sytuacje to to tylko niektóre z funkcjonalności automatyki budynkowej możliwe do zastosowania na szeroką skalę w budynkach służących na co dzień ludziom. Podsumowując, należy stwierdzić, że wykorzystanie systemów BMS w budynkach komercyjnych: w firmach, fabrykach, centrach handlowych czy też w obiektach użyteczności publicznej: szpitalach czy urzędach pozwala znacząco podnieść bezpieczeństwo w tych miejscach, wpływa na zmniejszenie zużycia mediów czy też kosztów produkcji. W odniesieniu do obiektów zajmujących się produkcją systemy BMS odgrywają niebagatelną rolę w usprawnieniu procesów produkcyjnych oraz w podniesieniu ich jakości. Innym atutem nie do przecenienia jest redukcja wypadków przy pracy, co wynika m.in. ze stałego monitorowania poziomu bezpieczeństwa i możliwości szybkiej reakcji na ewentualne zagrożenia.

Systemy w mniejszej skali, czyli automatyka domowa

Building Managment System w mniejszej skali, dotyczący budownictwa mieszkaniowego znany jest pod pojęciem inteligentnego domu lub smart home. Pod tym terminem rozumie się system centralnego sterowania instalacją elektryczną oraz sprzętem elektrycznym środowiska domowego (np. automatyczne rolety, automatyczne bramy) poprzez instalację różnych czujników. Szereg rozwiązań BMS można też z powodzeniem wprowadzić na mniejszym metrażu, np. w mieszkaniach. Wykorzystanie automatyki budynkowej w mieszkalnictwie to również szereg korzyści na wielu płaszczyznach. Dostępne na rynku rozwiązania technologiczne sprawiają, że możliwe staje się stworzenie nowoczesnego domu lub mieszkania szytego na miarę i dostosowanego do indywidualnych potrzeb inwestorów. Począwszy od oszczędności energii, która z kolei przekłada się na mniejszej rachunki za prąd, po zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego życia, na realnym wpływie na ochronę środowiska skończywszy (mniejsze zużycie wody oraz energii). Nie do przecenienia jest również czynnik związany z oszczędnością czasu. Inteligentne sterowanie domem i związana z nim automatyzacja wielu rutyn pozwala na wygospodarowanie sporej ilości wolnego czasu. Centralizacja oraz uproszczenie kontroli, monitoringu i zarządzania wieloma operacjami dotyczącymi takich elementów jak inteligentne oświetlenie, inteligentne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, alarm i monitoring przynoszą wielowymiarowe korzyści na różnych poziomach. Innymi słowy, wszystkie instalacje elektryczne budynku komunikują się ze sobą w celu optymalnego i najbardziej opłacalnego zarządzania zasobami dzięki łatwej, elastycznej i prostej obsłudze. Decydując się na wybór systemu BMS na użytek domowy można skorzystać zarówno z tradycyjnego systemu kablowego, jak i z całkowicie bezprzewodowych rozwiązań. Jeśli decyzja o zastosowaniu rozwiązań automatyki budynkowej została podjęta wcześnie, jeszcze na etapie budowy domu, czy też w trakcie remontu mieszkania, warto wybrać system bazujący na rozwiązaniach kablowych, połączonych z dodatkowymi elementami bezprzewodowymi. Takie systemy posiadają bardzo szerokie spektrum możliwości jednocześnie są najtrwalsze i najbardziej skuteczne (zwłaszcza na większych metrażach). Ponadto, wcześniejsza decyzja na temat zastosowania systemu BMS pozwoli na optymalne rozmieszczenie konkretnych elementów sieci i nie będzie wiązała się z koniecznością kucia ścian w celu położenia instalacji. Bardzo praktycznym rozwiązaniem może okazać się też inwestycja w inteligentny dom typu smart ready, dzięki którym możliwe jest dodawanie poszczególnych elementów do sieci oraz rozszerzanie oraz rozszerzanie funkcjonalności, w zależności od posiadanego budżetu. Z kolei inwestorzy, którzy nie mają możliwości przeprowadzenia generalnego remontu domu czy mieszkania w celu położenia okablowania wymaganego do montażu systemu BMS mogą postawić na system bezinwazyjny, gdzie instalacja inteligentnego domu bazuje na komunikacji bezprzewodowej, co nie wymaga ingerencji w istniejącą już instalację elektryczną.

Zobacz także:

  1. Inteligentne mieszkanie
  2. Inteligentny dom
  3. System zarządzania energią w inteligentnym domu
  4. Inteligentny dom jaki system wybrać?
  5. Inteligentny dom – cena
  6. Automatyczne Rolety
  7. Inteligentny budynek
  8. Inteligentne alarmy – Kraków, Śląsk
  9. Automatyka domowa
  10. Inteligentny ogród

Jerzy Podgórski Automation engineer

Rekomendowane
artykuły