Przeczytaj nasze
najnowsze artykuły

Wczytaj więcej

O nestino

Jesteśmy pasjonatami inteligentnych domów, automatyki budynkowej i IoT. Kiedyś tworzyliśmy markę Citech, która zmieniła się w Nestino. Ta zmiana to skutek wzrostu zainteresowania naszą propozycją oraz skutek chęci upowszechnienia na polskim rynku czegoś, co dla wielu jest premium, a u nas jest standardem.

Wdrażamy i upowszechniamy prawdziwie inteligentne domy. Domy, w których elementy działają w sposób przede wszystkim samodzielny i automatyczny. Ale którymi można także sterować ręcznie. Ręcznie – za pomocą innowacyjnych narzędzi sterujących, tj. 1-ej uniwersalnej aplikacji oraz 1-ego panelu ściennego.

  • 142 tyle wynosi sumaryczna liczba lat naszego doświadczenia w branży inteligentnych domów, instalacji elektrycznej, automatyki budynkowej i smart home
  • 1221 to liczba metrów kwadratowych największego z obiektów budowlanych, w jakim instalowaliśmy system inteligentnego domu
  • 7 to liczba uczelni, które dały nam tytuły inżyniera, magistra czy doktora
  • 364 to liczba domów, w jakich w ostatnich latach zainstalowaliśmy system inteligentnego domu